Sea & Sea Nikonos Style Sync CordSea & Sea Nikonos Style Sync CordSea, &, Sea, Nikonos, Style, Sync, Cord

Sea & Sea Nikonos Style Sync Cord

Use this sync cord to attach Sea & Sea or Inon strobes to Nikonos style sync ports on a housing.

SKU: # ss-17100
Price $124.95